Glöte VVOF

Hem Jägare och markägare Rovviltsjakten Dokument Formulär Kontakt

Blanketter och andra handlingar för nedladdning

Arbetsprinciper & tagna beslut

Avskjutningrapport småvilt (lämnas via Formulär)

Avskjutningsrapport för älg (även via Formulär)

Förteckning över fastigheter i Glöte VVO

Fil till GPS Garmin handenhet (gdb-fil)

Fullmakt jaktstämma

X & Y-koordinater Gränser för handburen GPS

Karta med information

Koordinater för GPS

Medlemsansökan

Rovdjursobservationer (via Formulär)

Stadgar för Glöte VVOF

Överlåtelsehandling

STÄMMOPROTOKOLL

Medlemmar kan erhålla stämmoprotokoll från föreningens kassör.


Jakt i och omkring Glötesvålens vindpark

 

 

     Information på webbplatsen uppdaterad den 7 aug 2018