Glöte VVOF

Hem Jägare och markägare Jaktgäster Rovviltsjakten Dokument Formulär Kontakt
För markägare För jägare Hundar Skjutbanan

Som jägare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller innan du börjar jaga

För att jaga inom Glöte Viltvårdsormådet krävs att du har löst jakträttsbevis/jaktkort. Jakträttsbevis skickas ut till de jägare som är anmälda på arealförteckningen som markägaren skickat in.

 

Efter extrastämman skickas faktura för jaktkortsavgiften ut till de som uppfyller föreningens krav och arealkvot.

När betalning inkommit skickas jaktkort och information för det kommande jaktåret ut, i god tid innan det nya jaktåret börjar den 1 juli.

SKJUTPROV FÖR DELTAGANDE I ÄLGJAKT

För att delta i älgjakt krävs att du avlägger skjutprov. Skjutkrav är 4 träff på en stå/löpserie.

Se länken Skjutbanan.

Juni

I början av juni skickas faktura ut till samtliga jägare som har anmälts och som uppfyller föreningens krav. När avgiften för jaktkortet kommit in skickas jaktkort ut i god tid innan det nya jaktåret börjar.

Juli

Den 1 juli börjar ett nytt jaktår. God jaktlycka!

EV. LICENSJAKT PÅ LODJUR

Se information på Länsstyrelsens hemsida

Inom Glöte VVOf gäller det beslut som fattats på årsstämma. Ta därför reda på vad som beslutats på senaste stämman.

  • Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt.
  • Eventuell jaktgäst skall följa sin jaktvärd eller befinna sig på samma jaktpass som värden.
  • Var och en som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och ha betalt statligt jaktkort för innevarande jaktår.
  • Skaffa dig kännedom om jaktområdet och dess gränser.
  • Du är skyldig att känna till lagar och jaktförfattningar.
  • Du ska inneha licens för ditt jaktvapen.
  • Avlossa aldrig ett skott du behöver ångra.
  • Använd varselkläder för säkrare jakt.

 

 

     Information på webbplatsen uppdaterad den 6 mar 2019