Glöte VVOF

Hem Jägare och markägare Rovviltsjakten Dokument Formulär Kontakt
För markägare För jägare Jaktgäster Hundar Skjutbanan

Som jägare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller innan du börjar jaga

För att jaga inom Glöte Viltvårdsormådet krävs att du har löst jakträttsbevis/jaktkort. Jakträttsbevis skickas ut till de jägare som är anmälda på arealförteckningen som markägaren skickat in.

 

Efter extrastämman skickas faktura för jaktkortsavgiften ut till de som uppfyller föreningens krav och arealkvot.

När betalning inkommit skickas jaktkort och information för det kommande jaktåret ut, i god tid innan det nya jaktåret börjar den 1 juli.

AVSKJUTNINGSRAPPORT

Avskjutningsrapport för småvilt ska lämnas in av jägaren efter avslutat jaktår och senast den 31 mars. Rapporten ska lämnas även om inget vilt har fälts. Enklast är det att fylla i formuläret.

SKJUTPROV FÖR DELTAGANDE I ÄLGJAKT

För att delta i älgjakt krävs att du avlägger skjutprov. Skjutkrav är en stå/löpserie med eget vapen om 4 skott med 2 skott inom träffområdet.

För skjutbanans öppettider se länken Skjutbanan.

Juni

I början av juni skickas faktura ut till samtliga jägare som har anmälts och som uppfyller föreningens krav. Fakturan ska betalas före den 10 juni. När avgiften för jaktkortet kommit in skickas jaktkort ut i god tid innan det nya jaktåret börjar.

Juli

Den 1 juli börjar ett nytt jaktår. God jaktlycka!

EV. LICENSJAKT PÅ LODJUR

Se information på Länsstyrelsens hemsida

Inom Glöte VVOf gäller det beslut som fattats på årsstämma. Den jakträttsinnehavare som vill genomföra en gemensamhets jakt ska i så god tid som möjligt meddela webredaktören att jakt planeras så att information om tid och plats kan läggas ut på föreningens hemsida så att de som vill har möjlighet att delta.

Jakträttsinnehavare har rätt att ta med 1 jaktgäst som värden ansvarar för. Jaktvärden ska lösa jaktgästbevis för sin gäst.

  • Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt.
  • Eventuell jaktgäst skall följa sin jaktvärd eller befinna sig på samma jaktpass som värden.
  • Var och en som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och ha betalt statligt jaktkort för innevarande jaktår.
  • Skaffa dig kännedom om jaktområdet och dess gränser.
  • Du är skyldig att känna till lagar och jaktförfattningar.
  • Du ska inneha licens för ditt jaktvapen.
  • Avlossa aldrig ett skott du behöver ångra.
  • Använd varselkläder för säkrare jakt.

 

 

     Information på webbplatsen uppdaterad den 27 nov 2017