Glöte VVOF

Hem Jägare och markägare Jaktgäster Rovviltsjakten Dokument Formulär Kontakt
För markägare För jägare Hundar Skjutbanan

Som jägare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller inom Glöte Viltvårdsområde

Här några rader ur Nordiska jägarregler som speglar grundsynen på den nordiska jakttraditionen

 • Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt
 • Eventuell jaktgäst skall följa sin jaktvärd eller befinna sig på samma jaktpass som värden
 • Var och en som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och ha betalt statligt jaktkort för innevarande jaktår
 • Skaffa dig kännedom om jaktområdet och dess gränser
 • Du är skyldig att känna till lagar och jaktförfattningar
 • Du ska inneha licens för ditt jaktvapen
 • Avlossa aldrig ett skott du behöver ångra
 • Var aktsam om viltet och naturen
 • Skjut inte mer än vad viltstammarna tål
 • Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande
 • Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet
 • Bidra med din insats av viltvårdsarbetet
 • Var noga med säkerheten under jakten
 • Visa hänsyn mot markägare och allmänhet
 • Var en god jaktkamrat med gott förhållande till alla
 • Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten

 Många befinner sig i skog och mark under jaktsäsongen.

En billig livförsäkring är att bära varselkläder.

 

 

     Information på webbplatsen uppdaterad den 6 mar 2019