Start

NYHETER

Feb 2 2021

JAKTSTÄMMA 2022

Föreningens jaktstämma hålls söndag den 27 februari 2022 kl 18:00
på Glötegården.


STANNA HEMMA VID FÖRKYLNINGSSYMPTOM!


Välkomna.

FULLMAKT FÖR JAKTSTÄMMA

Om fastigheten har flera delägare och inte samtliga kan närvara på stämman, måste den delägare som närvarar på stämman ha fullmakt att företräda den andre/de andra vid röstning. Gäller även fastigheter som ägs av dödsbon. Samtliga delägare/dödsbodelägare måste skriva under fullmakten för att rösten ska räknas.

FORMULÄR FÖR JAKTUPPLÅTELSER

Här finns formuläret för intyg av oförändrade uppgifter när det gäller jaktupplåtelser. Senast den 1 maj ska uppgifterna vara styrelsen tillhanda.


November 19, 2020


FÄLLFÅNGST

Vid fällfångst får endast godkända fällor användas (se Naturvårdsverkets förteckning). Fällor ska vara märkta med namn och adress och kontrolleras enligt gällande lagar.Fällor som inte uppfyller kraven beslagtas och destrueras. 
(Bild från Naturvårdsverket)INFORMATION OM JAKT I OCH OMKRING VINDPARKEN April 29, 2019


CWD - CHRONIC WASTING DISEASE 


Jägareförbundet informerar om CWD - även kallad Avmagringssjuka hos hjortdjur. 

Läs mer


En del av bilderna på sidan är gratisbilder nedladdade från www.pixabay.com
UTSKICK AV FAKTURA OCH JAKTKORT 


Jaktkortsfaktura skickas ut efter extra jaktstämman som hålls i maj. När fakturan är betald skickas jaktkortet ut.