Dokument

DOKUMENT


Här finns dokument och mallar för nedladdning. Saknar du något dokument, tipsa styrelsen.

STADGAR FÖR GLÖTE VVOf

Stadgar för Glöte Viltvårdsområdesförening.

KARTA 
GLÖTE VILTVÅRDSOMRÅDE

Kartan innehåller även information om indelning av älgjaktslag samt kortfattade regler i allmänhet.

KOORDINATER

Koordinater för viltvårdsområdets yttre gränser. 

INFORMATION TILL NYA MARKÄGARE

Välkomstinformation till nya markägare. Blir en fin broschyr om den skrivs ut och viks tre gånger.

FÖRTECKNING ÖVER INGÅENDE FASTIGHETER

Medlemmar kan erhålla aktuell förteckning från styrelsen på fastigheter som bildar Glöte Viltvårdsområde. 

FULLMAKT VID JAKTSTÄMMA

Fullmakt för t ex den som vill rösta för en samägd fastighet eller företrädas av någon annan vid föreningensstämmor. Mer om hur röstning tillämpas hittar du i föreningens stadgar

JAKT I NÄRHETEN AV VINDPARKEN


MEDLEMSANSÖKAN

Medlemsansökan för nya medlemmar. Endast en ansökan lämnas in.

ÖVERLÅTELSE AV JAKTRÄTT

Blankett för överlåtelse av jakträtt. OBS att jakträtten endast kan överlåtas enligt § 7 B i föreningens stadgar.

Information om vad som gäller för dig som vill jaga i närheten av Glötesvålens vindpark.

Lag (2000:592) om viltvårdsområden

Här är en länk till Lag (2000:592) om viltvårdsområden.

MALL MOTION

Mall för skrivande av motion till stämman. Word-format.