Jaktgästbevis

JAKTGÄSTER

Inom Glöte Viltvårdsområde är det tillåtet att medta en (1) jaktgäst per jakträttsbevis och dag.


Regler för jaktgäster beslutas på föreningens jaktstämma i februari. 

Regler för inbjudan av jaktgäst

Obs! Gäller både vid älg- och småviltsjakt!


 

Jakträttsinnehavare har rätt att inbjuda en (1) jaktgäst per dag. Jaktgästbeviset skall lösas av jakträttsinnehavare enligt instruktion som medföljer jakträttsbeviset.

Markägares familjemedlem* kan lösa ett jaktgästbevis gällande hela jaktåret.


Foton på sidan från pixabay.se

Jaktgäst och jakträttsinnehavare alltid skall befinna sig tillsammans, de skall alltid sitta på samma pass eller gå tillsammans där
jaktvärden ansvarar för sin gästs förehavanden.

FÖRSÄLJNING AV JAKTGÄSTBEVIS

Tänk på att lösa jaktgästbevis i GOD TID före planerad jakt eftersom kortförsäljarna inte alltid finns tillgängliga! 

Laila Orgla-Jansson, Svartåsvallen 879, Tfn 070-680 4063 

Daniel Thalin och Kajsa Andersson, Glöte 222, Tfn 073-804 60 40 


PRISER JAKTGÄSTBEVIS

Småviltsjakt dagkort 200 kr/dag

Älgjakt dagkort 200 kr/dag

Årskort småviltsjakt markägares familjemedlem* 200 kr/år

Årskort älgjakt markägares familjemedlem* 200 kr/år 


* Gäller markägares föräldrar och maka/make (samboende), markägares barn och deras make/maka (samboende) samt markägares barnbarn.