Älgjakt

Älgjakt

Älgjakten inom Glöte VVOf bedrivs som gemensamhetsjakt. Området är uppdelat på fem jaktlag, tre stora (Glötnäset, Häggingåsen och Svartåsvallen) och två mindre (Svartbäckdalen och Dravagen). Lagens jaktledare utses årligen på jaktstämman som även  beslutar om villkor för deltagande i jakten, avskjutningens omfattning och inriktning, tid och sätt för jaktutövningen samt grunderna för fördelning av jaktbyte.


Jakträttsinnehavare är berättigad att lösa ett för jakt efter älg gällande jakträttsbevis för varje fullt 250 tal hektar. Jakträttsbevis för älg kostar tillsvidare 250 kr/år.


Älgjägare måste avlägga skjutprov. Skjutkrav för att delta i älgjakten är 4 träff på en stå/löpserie.